Reserveringsvoorwaarden

Boekingen worden gemaakt bij Theme Park Holidays S.L. handelend onder de naam Vacation Villas and yourself.

1. Uw boeking

Zodra je een voorlopige reservering bij ons hebt gemaakt, vragen we je om ons boekingsformulier in te vullen. Deze moet worden ondertekend door de eerstgenoemde persoon op het boekingsformulier (de groepsleider), die ten minste 18 jaar oud moet zijn en gemachtigd om de boeking te maken op basis van deze boekingsvoorwaarden door alle personen die op het boekingsformulier worden genoemd. Alle correspondentie wordt gestuurd naar de leider van het gezelschap, die tegenover ons verantwoordelijk is voor alle betalingen met betrekking tot de boeking.Na ontvangst van het boekingsformulier en de aanbetaling zoals bedoeld in clausule 2 hieronder, sturen wij u een schriftelijke bevestiging van uw reservering. De accommodatie is alleen gereserveerd voor de personen die op de bevestigingsfactuur vermeld staan, dus controleer deze zorgvuldig en laat het ons direct weten als er iets niet klopt.

2. Betaling

Een aanbetaling van 30% van de totale huur van je accommodatie moet worden betaald op het moment van boeken. Als je binnen acht weken voor vertrek boekt, is het volledige bedrag direct verschuldigd. Het restant van de reissom moet uiterlijk acht weken voor vertrek worden betaald. Deze datum wordt vermeld op de bevestigingsfactuur. Als alle verschuldigde betalingen niet volledig en op tijd worden voldaan, behouden wij ons het recht voor om je vakantie als geannuleerd te beschouwen en de aanbetaling te behouden.

3. Je vakantieverblijf

Het verblijf is uitsluitend gereserveerd voor de personen die op de bevestigingsfactuur staan vermeld en er mogen geen andere personen verblijven, tenzij dit schriftelijk met ons is overeengekomen en er gepaste betalingen zijn gedaan. Lokale gemeenschappen verwachten bepaalde gedragsnormen; klanten moeten zich daaraan houden. Je moet de accommodatie behandelen volgens algemeen aanvaarde normen en het pand in schone staat achterlaten.

4. Als u uw vakantie annuleert

Als u of een lid van uw groep de boeking annuleert, moet dit schriftelijk worden gedaan door de leider van het gezelschap en per aangetekende post of fax worden verzonden. Voor alle annuleringen worden kosten in rekening gebracht. Annulering ontvangen voor vertrek:

  • Meer dan 8 weken : Alleen aanbetaling
  • Minder dan 8 weken: 100%

5. Als we uw vakantie wijzigen of annuleren

Het is onwaarschijnlijk dat we wijzigingen moeten aanbrengen in je vakantie, maar soms kunnen omstandigheden buiten onze controle het noodzakelijk maken om wijzigingen aan te brengen, zowel voor als nadat boekingen zijn bevestigd. Als we je accommodatie om wat voor reden dan ook moeten wijzigen, zullen we altijd ons best doen om een alternatief te bieden van minstens dezelfde of betere standaard als de geboekte accommodatie. Als we een belangrijke wijziging moeten doorvoeren, zullen we je dit zo snel mogelijk laten weten en als er nog tijd is voor vertrek, zullen we je de keuze bieden uit de volgende opties:

  • (i) de gewijzigde regelingen te aanvaarden, of
  • (ii) het kopen van een andere beschikbare vakantie van ons waarbij u een prijsverschil betaalt of terugkrijgt, of
  • (iii) annuleren, in welk geval je een volledige en snelle terugbetaling ontvangt van al het geld dat je aan ons hebt betaald.

6. Verzekering

Wij vinden een reisverzekering zo essentieel dat het een voorwaarde bij boeking is dat je een uitgebreide verzekering hebt afgesloten. Lees je polisgegevens zorgvuldig door. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je voldoende dekking hebt.

7. Als u een klacht hebt

In het onwaarschijnlijke geval dat je een klacht hebt terwijl je op vakantie bent, is het wettelijk verplicht om dit onmiddellijk te melden aan de desbetreffende leverancier (bijv. villa manager) die zal proberen om de zaken recht te zetten. Als u niet helemaal tevreden bent met de aangeboden of geboden oplossing, dient u dit onmiddellijk schriftelijk kenbaar te maken aan de beheerder van de villa. Als u deze eenvoudige procedure niet volgt, wordt uw eventuele recht op schadevergoeding verminderd of geannuleerd, omdat u geen redelijke stappen hebt ondernomen om uw schade te beperken en wij niet volledig in de gelegenheid zijn gesteld om het probleem te onderzoeken en te verhelpen.

8. Aansprakelijkheid

Houd er rekening mee dat we niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het wegvallen van hoofdvoorzieningen zoals elektriciteit of water, noch voor acties die in de buurt van je accommodatie worden ondernomen door autoriteiten waarover wij geen controle hebben. Je moet je er ook van bewust zijn dat het kan voorkomen dat een geadverteerde faciliteit gewijzigd of niet beschikbaar is. Dergelijke situaties kunnen het gevolg zijn van lokale omstandigheden, de noodzaak van onderhoud (bijv. zwembaden), ongeschikte weersomstandigheden en andere omstandigheden waarover wij geen controle hebben. Als we hiervan op de hoogte worden gesteld, zullen we proberen je van tevoren te informeren, maar we kunnen in dergelijke omstandigheden niet aansprakelijk worden gesteld.

Onder geen enkele omstandigheid kunnen wij verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of waardevermindering en/of schade aan uw eigendom veroorzaakt door onjuist gebruik van het eigendom. Als je schade oploopt door tekortkomingen in de woning, is de aansprakelijkheid beperkt tot de huurprijs.

De eigendommen die worden afgebeeld op onze website zijn privé-eigendommen van verschillende eigenaren en liggen meestal in grote woonwijken. De villa’s liggen niet in vakantieparken, dus er kunnen af en toe bouwwerkzaamheden in de buurt plaatsvinden. Dit werk wordt uitgevoerd door huiseigenaren of aannemers met wie wij geen enkele relatie hebben en over wie wij geen enkele controle kunnen uitoefenen. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken veroorzaakt door bouwwerkzaamheden die niet in onze opdracht zijn uitgevoerd.

9. Statiegeld

Houd er rekening mee dat een borg vereist is en betaald moet worden bij de eindbetaling. De borg wordt uiterlijk acht dagen na afloop van de huurperiode terugbetaald. Als je verantwoordelijk bent voor breuk, verlies of beschadiging van een item in de woning tijdens je verblijf, zullen de kosten van vervanging worden afgetrokken van de borg. In alle gevallen waarin de kosten van beschadiging en/of verlies van het gehuurde de betaalde borgsom overschrijden, dient u het teveel betaalde onmiddellijk aan de villabeheerder te betalen. Alle gevallen van breuk, verlies en/of schade moeten onmiddellijk worden gemeld aan de villa manager.

10. Aankomst- en vertrektijden

De woning zal over het algemeen beschikbaar zijn voor bewoning tussen 16:00 uur en 18:00 uur, hoewel we de woning eventueel eerder voor je kunnen klaarmaken als je ons je verwachte aankomsttijd laat weten. U dient ons op de hoogte te stellen als u verwacht na 18:00 uur aan te komen.

Op de dag van vertrek moet je de accommodatie voor 10:00 uur verlaten, zodat de schoonmaak en de voorbereidingen voor de komst van nieuwe gasten kunnen worden afgerond. Als je dit niet doet, heeft de beheerder het recht om de schade in rekening te brengen. Je kunt hierdoor je borg kwijtraken. Bij vertrek wordt van je verwacht dat je de accommodatie in fatsoenlijke staat achterlaat – dat wil zeggen: over het algemeen schoon. De spullen in en rond de accommodatie moeten weer op hun oorspronkelijke plek worden gezet (zoals bij aankomst). Serviesgoed moet worden afgewassen en op de juiste plaats worden opgeborgen. De villa manager is gemachtigd om een eindcontrole uit te voeren. Als de villabeheerder constateert dat een aantal zaken niet op hun plaats zijn teruggezet of als de accommodatie niet in algehele schone staat is achtergelaten, is hij gerechtigd extra kosten in rekening te brengen bij de huurder.

11. Schoonmaakkosten

De woning is schoon bij aankomst. De kosten van de eindschoonmaak worden aangegeven op de boekingsinformatie.

12. Beddengoed en handdoeken

Beddengoed en handdoeken zijn inbegrepen in de huurprijs. Bij een verblijf van 2 weken of meer is er een wekelijkse schoonmaakdienst (verschonen van beddengoed en handdoeken plus schoonmaken van badkamers).

13. Extra faciliteiten

In veel gevallen kun je een extra bed, kinderstoel, basis welkomstpakket en dergelijke aanvragen, mits je je wensen aangeeft op het moment van boeking. De kosten worden aangegeven bij de boekingsinformatie.

14. Huisdieren

De meeste huiseigenaren staan geen huisdieren toe. Het houden van een huisdier in of om de villa is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming vermeld op de reserveringsbevestiging. De villabeheerder kan een extra toeslag van €50 per huisdier vragen bovenop de verplichte eindschoonmaakkosten.

15. Satelliet TV

Wanneer in beschrijvingen wordt verwezen naar satelliettelevisie, betekent dit niet automatisch dat de ontvangst alle zenders omvat. De veelal buitenlandse eigenaren hebben decoders die niet altijd geschikt zijn voor het ontvangen van zenders in verschillende talen. Controleer op het moment van boeken welke kanalen je kunt verwachten in een bepaalde accommodatie, maar houd er ook rekening mee dat deze beschikbaarheid kan veranderen, afhankelijk van de satellietprovider.

Search Rentals

Kamer 1

Compare listings

Vergelijken